Bli företagsmedlem gratis!

Förmåner för anslutna hantverkare

✓ Bra rabatter hos våra samarbetspartners

✓ Kontaktnät mellan hantverkare

✓ Vi sköter er marknadsföring

Bli medlem här

Krav för att bli medlem

För att beviljas medlemskap är kravet att man innehar SÄK-stämpel.

Ändamål

Svensk Hantverksförmedling AB skall arbeta för att presentera hantverksföretag som vill arbeta seriöst. Målsättningen är att försvåra för svartarbete och främja seriositet, ärlighet och kunskap inom bygg- och anläggnings-branschen, samt att skapa trygghet för köpare av hantverkstjänster.

Vad tycker hantverkarna?